Switch chuột Huano Pink 80M - 80 triệu lần bấm

Switch chuột Huano Pink 80M - 80 triệu lần bấm

Mã : 2383

Giá :30000

Màu

Gọi 0967 707 003 để được tư vấn hoặc mua hàng trực tiếp.

- Độ bền 80 triệu lần bấm.

- Nặng hơn loại 50M.

Sản Phẩm Tương Tự
Switch SP-Star Luminous

20000

Switch Durock POM Piano

16000

Switch Novelkeys x Kailh Cream

15000

Switch 43 Studio OPBlack R3

15000

Switch Everglide (EG) Sunset (Linear, 50g)

8000

Switch chuột Omron 20M

15000

Switch KTT Macaron Series

5000

Switch KTT Kang White v3

4000