Switch MZ Z1

Switch MZ Z1

Mã : 2900

Giá :4500

Mẫu

Gọi 0967 707 003 để được tư vấn hoặc mua hàng trực tiếp.

- Linear 5 Pin, prelubeb.

- Top PC.

- Bot PA66.

- Stem Ly.

- Travel 3.6mm.

- Lò xo 2 tầng 22mm.

- BO 37g, 45g, 53g.

- Sản xuất: MZ.

- Từ 50 switch trở lên giá 4k.

Sản Phẩm Tương Tự
Switch SP-Star Luminous

20000

Switch Durock POM Piano

16000

Switch Novelkeys x Kailh Cream

15000

Switch 43 Studio OPBlack R3

15000

Switch Everglide (EG) Sunset (Linear, 50g)

8000

Kailh Box Thick Click Switch (Jade, Navy)

9000

Switch KTT Macaron Series

5000

Switch KTT Kang White v3

4000